Dolomiet – Het verhaal achter de steen…

Dolomiet, het verhaal achter de steen… 

Dolomiet is een roepnaam voor een bepaald type steenslag (siergrind) net zoals we vaak gebruiken voor andere producten : bv. jeep voor een 4×4 of SUV, terwijl JEEP ook een merknaam is, of nog de BiC als soortnaam voor een balpen. Ook in het verhaal ‘dolomiet’ is dat het geval. We merken in België dat heel wat verschillende steensoorten verkocht worden onder de soortnaam dolomiet. Maar wat krijg je dan?

Historisch

Historisch was er in België een aanbod van dolomiet beschikbaar vanuit de groeves in de Belgische Ardennen. Die producties zijn er, zij het in mindere mate, nog steeds. Kwalitatief hebben deze materialen niet altijd de beste reputatie, althans niet voor de verharding van opritten of als steenslag. Ze worden vaak grijs, verpulveren bij regelmatige passage en geven veel stof af. Aan de basis zijn deze producten (mineralen) bedoelt voor de industrie, omdat deze steen rijk is aan calciumcarbonaat (CaCO3). De toepassingen zijn ruim: ijzerproductie, veevoeders, farmacie, enz.

Vandaag

Vandaag trachten heel wat handelaren een alternatief te bieden op zowel esthetisch als kwalitatief vlak. De kleuren variëren hierbij van beige-grijs naar oker-geel of nog naar beige-bruin. Uiteraard beslist de bouwheer welke soort hij zelf het liefste ziet.

Ook Ghent Aggregates probeert hieraan een antwoord te bieden. Wij kozen resoluut voor de Blanc de Provence als oplossing omdat deze steen qua “look and feel” heel dicht bij de klassieke ‘oude’ dolomiet aanleunt, maar ook omdat ze kwalitatief veel beter is. Deze soort ‘dolomiet’ is kleurvast, harder en verbrijzelt niet. Ook eenmaal gelegd en na de eerste regenbui zal er geen stofafgifte meer zijn. Deze steen wordt in haar originele productieomgeving ook gebruikt als toeslagstof voor betonproductie. Dit wil zeggen dat ze kwalitatief voldoet aan heel wat strenge eisen naar duurzaamheid, hardheid en vorm!

Noot : de kleur varieert wanneer de siergrind nat of droog is. Ook bij levering kan er in aanvang nog wat stof aanwezig zijn door manipulatie en transport. Deze regent uit of spoel je na het leggen kort uit! Dit betekent echter niet dat er zand of stof geleverd wordt, tenzij bij de korrelmaten die starten met nul millimeter.

Beschikbaarheid

De Blanc de Provence wordt per schip aangevoerd naar Gent en is daarmee in grote volumes beschikbaar. Het grote voordeel hierbij is dat we snel kunnen leveren uit voorraad, maar ook de aanvoer ervan CO2-vriendelijker is dan klassieke transporten per vrachtwagen over grote afstanden. Bovendien hebben we de korrelmaat 5/16mm op voorraad, net zoals de zandfranctie 0/5mm. Hierdoor kunnen we tegelijk antwoorden aan alle behoeften van halfverharding, met de 0/5 of de samengestelde 0/16mm.

Korrelmaat? Waarvoor dient het…

Voor je oprit, afwerkingslaag en in grindmatjes gebruik je best :  5/16 mm
Voor een pad, fietspad, oprit zonder grindmatjes gebruik je best : 0/16 mm (tenzij je niet van de steen houdt)
Voor een petanque baan, pad of wandelweg gebruik je best : 0/5 mm

Search

Contact