Singel 27 – Haven 0955K - B-9000 Gent-Zeehaven

Evolutie grondstofprijzen

GHENT AGGREGATES INFORMEERT OVER DE EVOLUTIE VAN GRONDSTOFPRIJZEN

Heel wat van onze klanten verwonderen zich over de ontwikkelingen van onze prijzen. Onze siergrind, steenslag en grindsoorten zijn in eerste instantie grondstoffen, mineralen, die uit mijnbouw ontgonnen worden voor de toepassingen in de bouwindustrie in de brede zin van het woord. Deze producties zijn in deze tijden heel duur.

Zowel de gebiedsontwikkelingen, de opvolging en milieumonitoring als de archeologische onderzoeken van de sites vooraleer ontgonnen kan worden hebben een belangrijke kost. Ook de milieu-impact wordt in rekening gebracht, net zoals de herinrichtingskosten en herbestemming van mijnbouwgebieden of ontginningsgebieden.

Steengroeve Gent

Eenmaal alle vergunningen in orde zijn, dienen de materialen te worden ontgonnen. Enerzijds via explosies bij harde gesteenten, anderzijds door bagger van riviermaterialen. Deze ontginning is energie-intensief. Na de ontginning moeten de materialen ofwel (her)gebroken worden of niet, verder gezeefd worden en vaak ook nog gewassen, afhankelijk van de type producties. Al deze installaties verbruiken veel energie : elektriciteit, soms gas en vaak diesel. Na deze behandelingen liggen de producten klaar voor vervoer of export : per vrachtwagen, per schip of per trein. De materialen moeten natuurlijk verladen worden, via transportbanden en/of wielladers of kranen.

Elkeen onder jullie weet dat de brandstofprijzen (diesel, benzine, gas) sinds januari 2022 een pak duurder zijn geworden. Om 30 ton grind of steenslag naar onze site, of jullie werf te vervoeren, hebben we gemiddeld meer dan 200 km transport nodig, met een trekker-oplegger, schip of trein, of combinatie van dit alles.

Op onderstaande grafieken tonen we de evolutie enerzijds van de brandstofprijzen aan de pomp (diesel) en anderzijds de evolutie van de brandstofprijzen van de scheepvaart (binnenvaart).

Belangrijke beursindex voor ontwikkeling van brandstofprijzen : BRENT OIL Futures in USD per vat

Fig. A : stand Brent Oil 26/05/2022 versus 1/12/2021

Ook wanneer we kijken naar de zeevaart zien we een combinatie van congestie (file en wachttijden in nasleep van COVID19), overaanbod in vrachten en gebrek aan scheepsruimte (gevolg congestie) en een explosie van brandstofprijzen van de scheepvaart (zie grafiek). De zeevaartprijzen zijn ongezien hoog. De binnenvaart krijgt klappen wat betreft kostenstructuur door de hoge brandstofprijzen natuurlijk, die substantieel zijn in het vervoer, alsook een overaanbod in containers en andere producten waartegen onze laagwaardige grindsoorten minder competitief zijn, wat resulteert in hoge vrachtprijzen.

Onderstaande grafiek geeft inzicht over de evolutie van de zeevaart vrachtprijzen evolutie sinds de laatste maanden tov voorgaande 5 jaar (Baltic Dry Handysize)

Fig. B : Stand 26/05/2022 Baltic Dry Handysize – tov voorgaande jaren

Onderstaande figuur toont de gasolieprijs evolutie van binnenvaart, die meer dan één derde van de totale transportkost is

Fig. C : Evolutie gasolie scheepvaart – bron KNB tot 25/05/2022

Al deze elementen samen zorgen ervoor dat de prijsdruk op onze materialen enorm is en dat we ons niet verbazen dat we te maken hebben met extra verhogingen tot wel +20% afhankelijk van het type materiaal, herkomst en nodige logistiek.

Een bijkomende ontwikkeling, als gevolg van deze evolutie van alle energiekosten en brandstofprijzen, is dat de inflatie ook enorm aan het oplopen is. De huidige inflatie staat op het niveau van begin de jaren 1980, een periode met zeer hoge rentes. En laat het nu een voorrecht zijn voor de werkende Belg, elk loon wordt beschermd door een automatische indexatie. Bij inflaties zoals momenteel mogen we dus verwachten dat de lonen de komende maanden fors zullen verhogen, wat bijdraagt bij de stijgende kosten van de werking van elk bedrijf. We zullen beducht moeten zijn om onze concurrentiepositie in Europa niet te verzwakken. Anderzijds wordt de koopkracht van de Belg beter beschermd dan in de ons omringende landen.

Fig. D: Oplopende inflatie van mei 2021 tot april 2022 – Bron : FOD Economie

Al deze elementen samen zorgen voor een plotse en onverwachte ontwikkeling van onze exploitatie-, invoer- en transportkosten en dus ook een forse verhoging van onze verkoopsprijzen.

Ghent Aggregates wil jullie zo goed mogelijk blijven informeren over deze ontwikkelingen. Maar wij zijn er niet om verlegen onze prijzen in de toekomst opnieuw te verlagen indien de transporten of productiekosten goedkoper zouden worden. Ook dat is een engagement dat wij bij Ghent Aggregates #mastersinstone aangaan!

Voor alle aanvullende informatie en vragen aarzel niet ons te contacteren. Telefonisch op het nummer +32 9 224 40 04
Of via email : info@ghentaggregates.be
Elke werkdag van 07:00-17:00.

Noot : Bovenstaande tekst geeft een overzicht van stand van zaken op 26/05/2022 en is van toepassing op huidige economische situatie. 

Search

Contact